KLİNİK ÇALIŞMALARIN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRMESİNDE YENİ ÇÖZÜM ORTAĞI

MEDSTATS ANALİZ VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

Arzu ÇALIŞGAN*

1.Klinik Araştırma Kongresi,2013


MedStats sekiz yıllık akademik ve sektörel biyoistatistik deneyimi sonunda Arzu Çalışgan tarafından 2013 yılı Ocak ayında kurulmuş bir veri yönetimi ve biyoistatistik firmasıdır.

Çözüm ortaklarıyla beraber klinik araştırmalarda, bilimsel, akademik çalışmalarda hızlı, doğru ve akılcı istatistik çözümleri sunmaktadır.

Bugüne kadar tıbbın farklı branşlarında onlarca çalışmanın biyoistatistiksel analizinin yanı sıra hekimlerin uzmanlık tezlerinin ve yayınlanmış onlarca bilimsel makalenin istatistik analizini de gerçekleştirmiştir.

İstatistik analiz: Klinik araştırmalarınızın istatistik değerlendirmesi biyoistatistik alanında akademik yetkinliik sahibi uzmanımız tarafından en uygun yöntemler kullanılarak, çalışma protokolü amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir.
Ortaya çıkan sonuçlar tablo, grafik ve şekiller kullanılarak yapılan görsel bir düzenlemeyle istatistik analiz raporu haline getirilir.
Sonuçların kullanım amacına uygun olarak sunum olarak da hazırlanabilir.

Veri Yönetimi: Bilimsel çalışmanın saha aşamasından sonra veriler çift giriş yapılarak dijital ortama aktarılır. Özenli bir şekilde veri temizliği yapıldıktan sonra eksik/çelişen veriler için “query” yapılır. Veriler istatistik analiz için en uygun hale getirilir.

Çalışma tasarımı: Klinik araştırma sonucunun güvenilir ve doğru olarak değerlendirilebilmesi için çalışma protokolü hazırlanırken istatistik analiz planının da düzenlenmesi gerekir. Bu esnada istatistiksel danışmanlık almak önemlidir. MedStats klinik araştırma tasarımı (deneysel tasarım), istatistik analiz planı ve çalışmanın doğru sonuçlar verebilmesi için gerekli “örneklem” sayısı hesabı hizmetleriyle klinik çalışmalarınıza ışık tutacaktır.

Akademik Çalışmalara Destek: Akademik çalışmaların saha çalışması sonrasındaki her adımında destek sağlar.
Hekimlerin uzmanlık tezlerinde çalışma tasarımı, örneklem hesabı, CRF/anket tasarımı, veri girişi, veri temizliği, istatistik analiz, tablolama, yorumlama gibi konularda akademik çözümler sunar.

Analiz Edilen Projeler: Bugüne kadar tıbbın farklı branşlarında istatistik analizi yapılan çalışmaların branşlara göre yüzdesi şu şekildedir: Onkoloji (%23,1), Kardiyoloji (%23,1), Endokrinoloji (%15,4), Üroloji (%15,4), Romatoloji (%7,7), Göğüs Hastalıkları (%7,7).
Bu çalışmalara kabaca tek değişkenli, çok değişkenli analiz, regresyon analizi, sağkalım analizi,faktör analizi gibi analizler uygulanmıştır. Ayrıca yaşam kalitesini ölçen SF-36, FACIT, DAS28, HAQ, vs. Ölçekleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyoistatistik, Veri Yönetimi, Uzmanlık tezi, Klinik Araştırma