Projeler

Bazı örneklerini aşağıda listelemiş olduğumuz projelerimizin detayları gizlilik prensibimizden dolayı verilmemiştir.
Aşağıda yer alan projelerin dışında, MedStats sayısız bilimsel makale ve tezin istatistik analizini üstlenmiştir.

Endokrinoloji

2010 - 25000 hastanın katıldığı ulusal gözlemsel çalışmanın istatistik analizi yapılmıştır.

2011 - 5600 hastanın katıldığı ulusal gözlemsel çalışmanın istatistik analizi yapılmıştır.

Onkoloji

2010 - Akciğer CA konulu bir faz II çalışma.

2010 - 50 hastanın katıldığı prospektif Faz II çalışmasının istatistik analizi yapılmıştır.

2011 - Faz II güvenlik çalışmasının istatistik analiz planı ve interim analiz planı yapılmıştır.

2011 - Kolorektal kanser konulu bir gözlem çalışması.

2013 - Meme Ca hastalarına uygulanan anket sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Kardiyoloji

2009 - Akut Koroner Sendrom ile ilgili gözlemsel kayıt çalışması istatistik analizi.

2009 - 530 hastanın katıldığı kesitsel ve boylamsal kesit çalışmasının istatistik analizi.

2010 - Hipertansiyon ile ilgili 940 hastanın katıldığı prospektif bir çalışmanın istatistik analizi.

Psikiyatri

2010 - Bipolar bozuklukla ilgili 56 hastanın katıldığı gözlemsel, prospektif kayıt çalışmasının istatistik analizi.

Üroloji

2010 - Prostat kanseri insidansının hesaplandığı çalışmanın istatistik analizi.

2010 - Renal plantasyon hastalarında kullanılan bir ilacın güvenilirliğinin değerlendirildiği bir çalışmanın istatistik analizi yapılmıştır.

Romatoloji

2013 - Romatoid artirit ile ilgili bir güvenilirlik ve etkililik çalışmasının istatistik analizi yapılmıştır.

Göğüs Hastalıkları

2012 - Astım kontrolü ile ilgili bir epidemiyoloji çalışmasının istatistik analizi.

Cerrahi

2013 - Karaciğer transplantasyonu ile ilgili 370 hastalık retrospektif bir gözlem çalışması.

Enfeksiyon Hastalıkları

2013 - Kronik Hepatit C konulu bir gözlem çalışması.