İstatistik analiz
İstatistik Analiz
Klinik araştırmaların biyoistatistiksel analizi, yorumlama, tablolama
Tıbbi istatistik analiz danışmanlığı
Veri yönetimi
Veri Yönetimi
Veri girişi Veri temizliği Query Sorgulama Analiz
Çalışma tasarımı
Çalışma Tasarımı
Klinik araştırma deneysel tasarımı
İstatistik analiz planı hazırlanması (SAP)
Örneklem hesabı / Güç analizi
Anket/CRF tasarımı
Akademik Çalışmalara Destek
Tıbbi Uzmanlık Tez Danışmanlığı
Uzmanlık tezleri için biyoistatistik analiz desteği
Eğitim
Eğitim
Temel klinik biyoistatistik
İleri klinik biyoistatistik
İstatistik paket programları ile
uygulamalı klinik biyoistatistik
Slider fallback
Biyoistatistik ve Veri Yönetimi

Klinik araştırmalarınıza profesyonel, hızlı, doğru, istatistiksel çözümler.

MedStats

MedStats ilaç firmalarının, sözleşmeli araştırma kuruluşlarının (CRO) projelendirdiği klinik araştırmaların saha çalışması sonrasında ihtiyaç duyduğu desteği sağlayan, araştırmanın sonuçlanması, sonuçların doğru şekilde yorumlanması için uygun çözümler üreten veri yönetimi ve biyoistatistik firmasıdır.
Bunun yanısıra akademik çalışmaların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Klinik araştırmaların bilimsel bir tabana oturması için çalışma başlangıcında istatistik analiz planı hazırlanması, örneklem büyüklüğü hesabı, interim (ara) analiz planlanması, veriler toplandıktan sonra uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi ve istatistik sonuç raporunun yazılması konusunda doğru, akılcı, şeffaf, gizlilik prensipleri dahilinde çözümler sunar.

Medikal araştırmalarınızda güvenilir çözüm ortağınız.

Tıbbın bir çok branşında yapılmış olan onlarca klinik araştırma istatistik analizinin verdiği deneyim ile MedStats biyoistatistik analiz konusunda güvenilir çözüm ortağınız olacaktır.

Avantajlar

İlk danışmanlık ücretsizdir.

Makale istatistik analizlerinde revizyon: Bilimsel dergilerde yayınlanmak üzere istatistik analizini gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, gelen revizyonlar ücretsiz olarak karşılanacaktır.

Eğitimlerde grup indirimi sağlanmaktadır.